Allah és Jézus az iszlám szerint

https://www.youtube.com/watch?v=4E_qt5XeFKs

A problémánk főleg abban lelhető fel, hogy a muszlimok szerint a keresztényeknek az Istenről alkotott képe kicsavart, torz és úgy gondolják tiszeletlenséggel illetik Istent Jézusról alkotott képük alapján és ehhez hasonlók. Azonban ha egy kicssit mélyebbre ásunk, azt találjuk, hogy az iszlám inzultálja és tulajdonképpen káromolja Istent valamint tanitásain keresztül Jézusról is sértő képet fest. Most a tényeket teritékre fogjuk tenni. Csak 2 dolgot fogunk megnézni

1. a Korán tanitásait

2. a történelemben rejlő tényeket

Most majd látni fogjuk - a puszta tények alapján, nem a saját forditásom és értelmezés szerint, hanem a tények alapján, melyeket a Korán tanít, és a történelemben rejlő tényszerűségek alapján, amelyben a Korán reménytelenül hibák és ellentmondások csapdájába esett, amelyből nem vezet kiút. 

Nos hát akkor vegyük górcső alá ezeket a tényeket, és ha bármiben ellenkező véleménnyel vagy, megkérlek hogy telefonálj be és mutass rá miben hibáztam. 

 

Nos hát az első tény (10et fogok felsorolni): A Korán szerint Jézus Isten küldötte volt és az iszlám egyik prófétája. 

 Az iszlám úgy tanítja hogy Jézus próféta volt, és a vallás küldötte. A vita elkerülése érdekében hadd hozzak fel néhány szövegrészt. 19. szura 23-26-ban a következő olvasható:

" Aztán a gyermekszülés fájdalmai egy datolyapálma törzséhez hajtották őt. Azt mondta: „Ó, bárcsak meghaltam volna ez előtt, vagy lennék elfeledett, ismeretlen 24. (Ezután a gyermek Jézus) felkiáltott neki alóla: „Ne szomorkodj, Urad egy forrást helyezett alád 25. És rázd meg magad felé a datolyapálma törzsét, friss érett datolyát fog hullatni rád. 26. Egyél és igyál, és örvendjen a tekinteted."

 

Néhány verssel odébb,33-tol 36-így pedig ezt irja:

 

 

30. Azt mondta: „Bizony, én Allah szolgája vagyok! Megadta nekem a .könyvet, és prófétává tett ,31. És áldottá tett, bárhol is legyek és megparancsolta nekem az imát és a zakátot, amíg csak élek 32. És kötelességtudóvá tett az anyám iránt, és nem tett fennhéjázóvá, áldatlanná ,33. És béke legyen velem a napon ,mikor megszülettem, és a napon amikor meghalok, és a napon, amikor feltámadok

Ha úgy tetszik más passzusokban is, mint szura 42,13-ban , szura 43,59-ben, valamint az azt követő versekben és sok más szövegrészben is látható, hogy a Korán Jézust az iszlám egyik prófétájának hivja. Ezt vitathatatlan tény.

 

2-és számú teny: az iszlám szerint Jézus számos követő nyert meg akik muszlimok voltak. Jézus nem csak prédikált miközben senki se hallgatott rá , ellenben a prédikációi nyomán emberek hittek az üzenetében, és muszlimok lettek. Ez egy egyszerű, az iszlám által tanított tény. Hadd bizonyítsam, hogy nem beszélek félre. 3. szúra 52ben ez áll, hogy:

 

"52. De amikor Jézus megérezte a hitetlenségüket, azt mondta: „Kik lesznek az én segítőim Allah ügyében?” A tanítványok azt mondták Mi vagyunk Allah ügyének segítői„ Hiszünk Allahban, és tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk"

Itt tehát Jézus követői nevezik magukat muszlimoknak. 5. szúra 111. vers:

 

"És mikor azt sugalltuk a tanítv ványoknak, hogy higgyenek Bennem és higgyenek a Küldöttemben, azt ,mondták: „Hiszünk! És tanúsítsd hogy muszlimok vagyunk"

 

 Tehát Jézus nemcsak süket fülekre találva prédikált, ellenben követőkre talált, akik muszlimok voltak, muszlimoknak tekintették magukat, muszlimként viselkedtek, muszlimként hittek és muszlimként gyakorolták a hitüket. Ez is kétségtelen.

3-as számú tény: A Koránban Allah ígéretet tesz Jézusnak, miszerint a hitetlenekkel szemben a feltámadás napjáig felső rendűvé válik. Jól figyeld mit mond... nem azt mondja hogy, Jézus követőket nyer, és hirtelen Pál apostol eltéríti őket vagy valami hasonló, hanem hogy az ő követői a feltámadás napjáig győztesek maradnak. Pillants rá a 3. szúra 55. versre:

 

"Emlékezz, mikor Allah azt mondta: „Jézus! Bizony, Magamhoz veszlek téged, és felemellek téged ,Magamhoz, és megtisztítlak azoktól akik hitetlenek, és azokat, akik téged követnek magasabb rendűvé teszem .a hitetleneknél az Ítélet Napjáig Aztán hozzám fogtok visszatérni, és ,Én igazságot teszek köztetek abban .amiben különböztetek"

 

NOS!! Jézus követői, a körülötte lévő, magukat muszlimoknak valló emberek Allah ígérete szerint felsőrendűvé és győztessé válnak szemben a Jézust elutasitókkal egészen a feltámadás napjáig.

 

4-es számú tény ( történelmi tény kell legyen ) : ha voltak egyáltalán 1. századi zsidók, akik áttértek az iszlámra Jézus prédikációi nyomán., nem voltak sokaig jelen. No de honnan tudjuk ezt? Semmilyen 1. századi vagy 2. századi vagy 3. századi vagy akár 4. és 5. századi követőkről nem találunk a történelemben feljegyzést, akik muszlimok voltak és a muszlimok hitét tartották volna, továbbá muszlim szokásokat tartottak volna. Na de ha tenyleg léteztek - lehet azt gondolod hogy eltűntek vagy valami ilyesmi - ez rendben van, higyj amit akarsz, azonban szimpla tényként megállapítható hogy még ha valóban is léteztek, nagyon gyorsan felszívódtak, ugyanis bizonyitéknak sehol sincs még csak nyoma se hogy egyáltalán valaha léteztek volna. Nem maradt utánuk feljegyzés. ÚGYHOGY! Én csak azt mondom, hogy ha jelen is voltak valaha, egy szempillantás alatt el kellett tűnniük. 

 

5ös számú tény: A Korán szerint Allah segítségűl volt Jézus követőinek a zsidókkal szemben való felül kerekedésben.Allah tehát segített Jézus társainak a zsidókkal szemben többségbe kerülni. Olvassuk el a Korán 61. fejezetének 14. versét:

 

"Ti, akik hisztek! Legyetek Allah segítői, ahogy Jézus, Mária fia mondta a tanítványoknak: „Kik az én segítőim Allahnak?” A tanítványok azt mondták: „Mi vagyunk Allah segítői!” Aztán egy csoport Izrael népéből hitt, egy csoport pedig hitetlen lett. És mi megerősítettük azokat akik hittek, az ellenségeik ellen, és ők lettek a győzedelmesek"

NOS,  miről is szól ez a vers? A zsidók egy része elutasította Jézust, egy másik része hitt neki. Ők voltak a jó muszlim követők. Úgyhogy bizonyos zsidók hittek Jézusban és Allah segített nekik

 

és megerősitette Jézus ezen követőit akik végezetül erősebbek lettek a zsidóknál. Úgyhogy kétségtelen, a Korán azt tanitja, hogy Allah Jézus IGAZI KÖVETŐIT segitette, miglen a zsidókkal szemben erőfölénybe kerültek.

 

6. tény: Jézusnak kizárólag azok a követői kerültek domináns helyzetbe a zsidókkal szemben, akik Jézus halálában,  és feltámadásában hivő Keresztények voltak, továbbá Jézust Istenként ismertek el. Hadd olvassam el újra: Jézusnak kizárólag azok a követői kerültek domináns helyzetbe a zsidókkal szemben, akik Jézus halálában,  és feltámadásában hivő Keresztények voltak, továbbá Jézust Istenként ismertek el. Mi értek ezalatt? Nos ha azt mondod hogy volt néhány első századi muszlim Jézus-követő, semmi esetre nem kerültekerőfölénybe a zsidókkal szemben, ismétcsak nincs a létezésükről semmiféle feljegyzés, nem lehettek túl erősek. CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A keresztény követői kerültek erőfölénybe, amikor a kereszténység megbuktatta a Római Birodalmat, EKKOR kerültek a keresztények hatalomra. Azonban tudjuk, hogy a végül a Római Birodalom részévé vált keresztények hittek Jézus halálában, feltámadásában és Istenségében, nem pedig az iszlámban. Egy kis segítségként - ezt a Koránt Yusuf Ali fordította angolra, aki kommentálja 61. szúra 14. versét, ahol Allah azt állítja, hogy segíti Jézus követőit a zsidókkal szembeni erőfölénybe való jutásban... Hadd olvassam el: Ez tehát Yusuf Ali kommentárja 61. szúra 14. verséről:

 

"Egy része Izrael gyermekei közül - azok, akiknek igazán fontos volt az igazság - hitt Jézusban és követte vezetését. Viszont nagyobb része kemény szívű maradt, és benn ragadt a jól kitaposott formalizmusában és hamis faji büszkeségében. Először úgy tűnt a többség győz amikor azt gondolták, hogy megfeszítették Jézust és elpusztították az üzenetét, azonban hamar észhez tértek. Kr. után 70-ben Titus lerombolta Jeruzsálemet, és a zsidók azóta is szétszoratásban élnek. A "kóbor zsidó" sok irodalmi alkotásban példabeszéddé vált. Másrészről pedig azok, akik Jézus követői voltak, átjárták a Római Birodalmat, sok új fajjal gazdagították köreiket, és a Birodalomban a kereszténység vált az uralkodó vallássá az iszlám érkeztéig"

 

Mit ért Yusuf Ali 61. szúra 14. verse alatt? Azt mondja, hogy amikor Allah azt ígéri, hogy Jézus követői erőfölénybe kerülnek a zsidókkal szemben, a keresztényekhez beszélt, akik jelenlétükkel áthatották az akkori világot, megdöntötték  a Római Birodalmat, és így tovább. De tudjuk hogy mit tanítottak azok a keresztények. Feljegyzéseket, írásos bizonyítékokát hagytak hátra, úgyhogy ismerjük az akkori ortodox álláspontot: hittek Jézus halálában, feltámadásában és Istenségében... Úgyhogy ne felejtsd, a Korán szerint - kérlek maradj velem - A Korán szerint Allah erőt ad Jézus igaz követőinek, miglen megerősödnek. De a domináns pozícióba került követők hittek Jézus halálában, feltámadásában és Istenségében. Úgyhogy az iszlám azon az állásponton van - nem én, hanem az iszlám - hogy Allah olyan embereket segített erőre, akik hittek Jézus halálában, feltámadásában és Istenségében miglen a zsidókkal szemben többségbe kerültek. Allah tehát olyan embereknek segített, akik olyasmibe  hittek, melyet ma shirknek neveznek.  Allah segített mindaddig segitett nekik, mig megbuktatták a Római Birodalmat és a világ domináns vallássává lett.

 

7es számú tény :  A Korán azt állítja, hogy az Indzsil  (az Evangélium) útmutatóként adatott. Allah tehát  az 1. századi Izraelben üzenetet küldött, amely útmutató volt, és ez pedig az Evnagélium volt. Olvassuk el 3. szúra 3. versét: 

 

"Ő az, Aki leküldte neked a Könyv vet igazsággal, megerősítve azt, ami előtte volt. És leküldte a Tórát és az Evangéliumot ezelőtt, vezetésként az embereknek, És leküldte a Megkülönböztetőt."

 

Tehát Allah jelentette ki útmutatásként az embereknek az Evangéliumot, amely egy az iszlám alapján megállapitott tényszerűség.

 

8-as számú tény: A Korán és a hádiszok szerint Mohamed idejében a keresztények még mindig az Evangélium birtokában voltak: nem tűnt el nyomtalanul, nem másitották meg, nem volt meghamisitva. A keresztényeknek tehát Mohamed életében MÉG a kezükben volt az Evangélium, különben nem olvasnánk róla a Koránban és a hádiszokban. Most nézzünk meg néhány fejezetet: 10. szúra 94. verse:

 

"Hát ha kétségben vagy azzal kapcsolatban, amit leküldtünk neked, /itt Allah Mohamedhez szól: "Mohamed ha kételkedsz a kijelentésemben/ "Hát ha kétségben vagy azzal kapcsolatban, amit leküldtünk neked, akkor kérdezd meg azokat, akik olvasták a Könyvet előtted (Ezek kik? Zsidók és keresztények). ... kérdezd meg azokat, akik olvasták a Könyvet előtted! Bizony az igazság jött el hozzád Uradtól, ne legyél hát a kételkedők között"

 

Tehát Allah felszólitja Mohamedet, hogy ha kétségeskedne a kijelentésével kapcsolatban, menjen a Könyv Embereihez, menjen oda a zsidókhoz és a keresztényekhez, és kérdezze meg tőlük, hogy az igazság lett-e neki kijelentve. Nos, ha Mohamed odamehet a zsidókhoz és keresztényekhez megkérdezni mit tanitanak a könyveik, minden bizonnyal náluk kellett hogy legyen a Könyv. Ha nem lett volna, vagy elveszett volna, Allah számára értelmetlen volna arra utasitani Mohamedet, hogy kérdezősködjön a zsidóknál és a keresztényeknél a könyveik tanitása kapcsán......... 7. szúra 157. vers:

 

"..és akik követik a Küldöttet (Mohammedet), az írástudatlan prófétát, akit megtalálnak leírva abban, ami náluk van: a Tórában és az Evangéliumban...azok sikeresek" 

 Ez a szövegrész tehát olyan Mohamed korabeli emberekre utal, akik birtokában voltak a Tórának és az Evangéliumnak, és utána nézhettek vajon a szent irataik beszélnek-e Mohamedről. Azonban ez azt jelenti, hogy minden bizonyára náluk volt a Tóra és az Evangélium. Az Evangélium ott volt velük... 5. szúra 47. verse:

 

"És az Evangélium Népe ítéljen annak alapján, amit Allah leküldött abban! És akik nem az alapján ítélnek, amit Allah leküldött, ők a bűnben megátalkodottak."

Itt a Korán azt parancsolja a keresztényeknek, hogy az EVANGÉLIUM alapján itélkezzenek az ügyeikben! Tegyük fel, hogy Mohamed a 7. századi Arábiában ott állt a Könyv emberei előtt és ezt parancsolta: "Itéljetek Allah az Evangéliumban leküldött üzenete szerint!" , akkor feltételezhető hogy náluk volt az Evangélium, ... bármikor hozzáfértek. Ez pedig ugye azt jelentené, hogy az Evangélium az 1. századtól egészen Mohamed idejéig túlélte az idők viharait, úgy hogy az kezdve első századtól  egészen Mohamed idejéig másolatok sorozatán ment át. Nem csak a Koránban, hanem az iszlám egyik legmegbizhatóbb irásos gyűjteményében, a hádiszokban is találunk erre utalást. Nézzük meg Sahih al-Bukhari 3. kötetét:

"Khadija ezután odavezette őt az unokatestvéréhez, Waraqa bin Naufal, aki az iszlám előtti időszakban keresztény lett és irásai során Héber betűket használt. Az Evangélium héber nyelven való másolásával foglalkozott, amennyit Allah kivánt meg tőle"

Tehát Khadija unokatestvére, Waraka az Evangélium másolásával töltötte idejét héber nyelven, forditásokat és másolatokat készitett Róla. Lévén, hogy ezzel foglalkozott joggal tehetjük fel, hogy Mohamed idejében az Evangélium még létezett. Úgyhogy vitathatatlan a tény, hogy még jelen volt az Evangélium Mohamed idejében.

 

Még két tény: 9-es számú tény: "Ha volt az első században olyan Evangélium, amely lényegesen eltért a ma - az Új Szövetségben olvasható Evangéliumokkal, azonnali hamisitás áldozatává kellett hogy válljon vagy elveszett! Minden bizonnyal! Figyelj! ... Az első századokból nem maradt ránk az iszlám által hirdetett üzenettel megegyező Evangélium, ilyen egyszerűen nem létezik. Ezért a muszlimok csak azzal érvelhetnek, hogy vagy elveszett (nincs többé, eltűnt) vagy hamisitás áldozata lett. Másszóval, a mai Bibliánkban lévő Evangéliumok eredetileg az Evangélium részét képezték, de a századok során meghamisitották, átirták, megmásitották és igy tovább. A lényeg az, hogy nincs olyan könyvünk amely összeegyeztethető lenne az iszlám tanitásaival. Nincs az első századba visszanyúló az iszlámmal összeférő könyvünk. Igy tehát CSAK két lehetőség áll előtted: az első: a könyv még mindig létezik, de meghamisitották, (mint például a Bibliát, mert hát szivesen állitják ezt a muszlimok) vagy a következő, hogy a könyvnek teljes egészében nyoma veszett, a mai Biblia nem tartalmazza az Evangéliumot, (az első századi Evangéliumnak még a meghamisitott MÁSÁT SEM), és a Biblia valami EGÉSZEN más dolog és az eredeti Evangélium CSAK ÚGY felszivódott. Egyszóval EZEK az opciók állnak rendelkezésre: a Könyv VAGY elveszett, vagy meghamisitották. De ha nem értesz egyet velem, akkor csak mutass rá arra az Evangéliumra, amellyel kapcsolatban úgy hiszed, hogy EZ AZ az Evangélium, Mohamed ERRŐL beszélt,  úgyhogy kérlek mutass nekem bármit, amely hasonlit az első századi Evangéliumra. Úgy hogy ezek a tények: ha volt egyáltalán valaha az első században az Újszövetségben található Evangéliumoktól alapvetően eltérő Evangélium, azonnal hamisitás áldozatává kellett hogy váljon, vagy egész egyszerűen csak eltűnt.

 

10es számú tény: a Korán szerint Allah becsapta a zsidókat, hogy higyjék azt, hogy Jézust ők feszitették meg. Honnan ered tehát a Jézus halálában hivő keresztény hit? Az iszlám szerint a keresztények azért hisznek Jézus kereszthalálában, mert Allah becsapott embereket, hogy higyjék, Jézus meghalt a kereszten. Hadd olvassam mit mondd erről a Korán 4. szúra 157-158. versekben:

 

"És mert azt mondták (a zsidók): „Bizony megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét!” És nem ölték ,meg őt, és nem is feszítették meg hanem csak úgy tűntetett fel nekik. Akik vitáznak vele kapcsolatban azok kétségben vannak. Nincs biztos tudásuk, hanem csak feltételezéseket követnek. És bizonyos, hogy nem ölték meg őt. Nem! Allah felemelte őt Magához. És Allah Mindenható, Bölcs." (17:17)

 

Nos e passzus szerint emberek úgy vélték Jézust feszítik keresztre, de valójában nem. Hogyan értelmezik ezt a verset a muszlimok? Nos kétféle fő értelmezés a népszerű : Allah valaki mást hagyott keresztre feszittetni úgy, hogy úgy álcázta az illetőt, mintha Jézus volna,  hogy mindenki gondolja azt hogy Jézust feszítik meg, miközben valójában nem is. A másik féle jobban felkapott értelmezés az "ájulás-elmélet" vagy "látszólagos halál" teória, nevezetesen hogy Allah HAGYTA JÉZUST keresztre feszíttetni, de csodálatos módon életben tartotts Őt,és  mindenki úgy vélte halott, miközben a valóságban nem halt meg... vedd észre akárhogy is nézzük, Allah embereket csapott be hogy higyjenek a halálában.Ha valakit is álcázott, mondjuk Judást tüntette fel Jézus személyében, akkor is Allah trükköt alkalmazott hogy félrevezessen embereket. Ellenben ha Allah csodálatosan életben tartotta Jézust, miközben azt hitték meghalt, pedig nem, Allah trükkje volt. Így is úgy is, Allah a forrása a hitnek hogy Jézus a kereszten meghalt, és a Korán szerint a zsidók azért hitték azt hogy megfeszítették Jézust, mert Allah becsapta őket. Nos honnan veszik a keresztények, hogy Jézus meghalt a kereszten, mivel a keresztények is erre a hitre jutottak? Csak akkor lehetett, amikor Allah mindenkit becsapott, hogy hadd higyjék Jézus kereszthalált szenvedett. Ebből nem lehet kikászálódni. Az iszlám szerint -  a keresztények számára kardinális és alapvető a Jézus kereszthalálában való hit, amely ekkor indult útnak.. (nem pedig akkor, amikor Pál apostol vagy bárki más elkezdte volna a kereszténységet meghamisítani) MAGA ALLAH indította el. Úgyhogy a 10 felsorolt tény mindegyike vagy a Korán által megállapított tény, vagy pedig a történelemben rejlő vitathatatlan tényszerűségek. Például, ha voltak Jézusnak első századi muszlim követői, nem tartottak ki sokáig. .. miért? Mivel nincs róluk feljegyzésünk. Ha volt az iszlám tanaival összeegyeztethető Evangélium, meg lett hamisitva vagy köddé vált. Miért? Mert nincs ilyen. Egyszerű tény. Úgyhogy összes tény, amelyeken átmentünk az iszlám tanitásaiban és a történelemben rejlő tény. És látható lesz a program során, ahol muszlimok nyugodtan betelefonálhatnak, hogy ez számos problémát vet fel.

 

Woman: tételezzük fel, hogy a muszlim meglátás a helytálló, mi történt Jézus muzulmán követőivel? Ezt a kérdést már régóta folyamatosan feltesszük, választ azonban még nem kaptunk. Ha szeretnél betelfonálni megválaszolni a kérdést, hivd a stúdiót, élő adásban vagyunk, a számunk: 248-416-1300. Szeretnél valamit gyorsan hozzáfűzni, mielőtt fogadjuk az első hivást?

 

David: Igen, ez egy hatalmas probléma! Vizsgáld meg a tényeket. Egy: A Korán szerint Jézusnak voltak első századbeli muszlim tanítványai, azonban nincs feljegyzés arról hogy valaha léteztek volna, valami változás kellett hogy történjen amely meghamisitotta a hitüket. No de mi téritette el a hitüket? Miért jutottak arra a hitre hogy Jézus meghalt értük? Honnan vették az elképzelést miszerint Jézus meghalt a kereszten?  ALLAHTÓL! Gondolj bele: ezeknek az első századi muszlimoknak a hitét valaki meg kellett hogy hamisitsa. No de KI?  ALLAHON kivül más nem lehetett! Most gondolkodj el ezen barátom, mert ez engem teljesen összezavar, hogy hogyan hihetnek ebben a muszlimok? Figyelj! JÉZUSNAK VOLTAK ELSŐ SZÁZADI KÖVETŐI. Jézus szinrelép, prédikál és emberek hisznek az üzenetében. Azt mondják: IGEN! Hajlandók vagyunk hinni az uzenetedben, Jézus! Ezek az emberek hajlandók elismerni, hogy Jézus próféta, és hajlandók hinni neki. Aztán HIRTELEN Allah átvágja őket hadd higyjék Jézus meghalt a kereszten, megrontja a hitüket, keresztény hitre térnek, akik shirket követnek el. EZ AZ, amiben hiszel?? Hiszed, hogy ALLAH még OLYANOKAT is becsap, akik a PRÓFÉTÁIT követik!? Ebben kell hinned kell, ha muszlim vagy! Hinned kell, hogy Jézusnak muzulmán tanitványai voltak, akiknek a hitük meg lett hamisitva. Ki által? Maga ALLAH által, aki egy trükkel becsapta őket, hogy higyjék Jézus kereszthalált halt. Tehát Allah MEGHAMISITOTTA Jézus üzenetét, amelyből kialakult a kereszténység. Úgyhogy az iszlám szerint legalább részben ALLAH cselszövése révén indult el és most itt vagyunk két ezer év távlatában, jómagam hiszem, hogy Jézus MEGHALT a kereszten. Miért hiszem, hogy Jézus meghalt a kereszten? Miért vagyok keresztény? Ha az iszlámnak igaza van, azért hiszem igy, mert ALLAH még az első században becsapott embereket, és ALLAHNAK TUDNIA kellett, hogy ebből fog kivirágozni a világ legnagyobb vallása. Úgyhogy ALLAH emberek becsapása révén inditotta el a világ legnagyobb vallását. Muszlimok, kérlek válaszoljatok! Miért tenne ilyet Allah? Miért tenne Allah, hogy SZÓ SZERINT emberek milliárdjait csapja be avval a hittel, hogy Jézus meghalt a kereszten? Tudni szeretném.

 

Oké. Felteszem a második kérdést a muszlimoknak : Miért vezetne fére Allah Jézus követőit , még ha közvetetten is, és miért pusztitaná el mindent, amiért Jézus olyan keményen dolgozott ?

David:  Miért vezetne Allah Jézus követőit félre? Jézus a teljes életével szolgált, az iszlám szerint születésétől kezdve prédikált, körülbelül 30-35 éven át. Követőket nyer az iszlámnak, az üzenete megerősitéseképp mindenféle csodákat művel és emberek hisznek benne. Allah hirtelen belép a képbe és mindenkit félrevezet hogy hamis hitre vezesse őket, és persze mindenki keresztény lesz és shirket követ el. WHY? Milyen józan magyarázatot adhat erre Allah... gondolj bele: ismeri a jövőt, tudja mi fog történni. Az iszlám szerint Allah valami ilyesmit mond: "Elküldöm Jézust, minden idők egyik legnagyobb hirvivőjét! Elküldöm, prédikálni fog és követőket nyer, a történelem során ő fogja a legcsodálatosabb életet élni, az iszlám szerint szűztől fog születni, a születésekor beszélni fog, fel fogja támasztani a halottakat, replásokat fog gyógyitani, süketeket és némákat fog feloldozni. És azután, hogy meggyőzésre birt embereket, rögtön szinre lépek és mindent elrontok, amiért munkálkodott azzal, hogy az embereket az Ő kereszthalálában való hitre sarkalljam. Természetesen Allah előre tudja, hogy ez a hit végül a kereszténységhez fog vezetni, amely az iszlám szerint a világ legnagyobb hamis vallás. Nos miért? Miért mondja Allah, hogy elküldi Jézust, hogy munkálkodjon Allah ügyéért, aztán Aki hirtelen mindent elpusztit, amiért Jézus kitette a lelkét. Másszóval, ha Allah becsapott mindenkit a Jézus kereszthalálában való hitre való ösztönzéssel, mi volt a célja? Mi jó származott belőle? Az eredménye a kereszténység lett, amely a muszlimok szerint egy meghamisitott vallás. Ki hamisitotta meg? ALLAH! Kérlek magyarázd meg, miért küldené Allah Jézust és hamisitaná meg az üzenetét? Tudni szeretném! (24:18)

 

 


Miért mondta Allah Jézusnak, hogy követői a feltámadás napjáig erőfölényben lesznek? Megismétlem a kérdést: Miért mondta Allah Jézusnak, hogy követői a feltámadás napjáig erőfölényben lesznek? Ha tudod a választ a kérdésre, hivjd a stúdiót élő adásban 248-416-1300. Szeretnél valamit hozzáfűzni, Dévid?

 

Igen, ez egy másik hatalmas probléma. Mert, emlékszel? Nincs Jézus muszlim követői kapcsán semmilyen törtlénelmi feljegyzésünk az első századokból, akik a muszlim hitet követték és muszlim gyakorlatokat tartottak volna. Allah tudja a jövőt, és tudja, hogy amikor beszél Jézushoz, meg fogja hamisítani az üzenetetét, embereket fog becsapni hadd higyjék, Jézus kereszthalált halt, ugyanakkor tudja, hogy ebből fog kinőni a kereszténység. Tehát MIÉRT HAZUDNA ALLAH Jézus követőinek mondván: "Ezek a követőid a feltámadásod napjáig erőfölényben lesznek", miközben tudja, hogy Jézus meg fog halni, Allah be fogja csapni őket, Pál apostol képbe lép és mégjobban félrevezeti őket miglen az üzenetük teljesen eltérül, hamis üzenetben fognak hinni mivel keresztények lesznek és shirket követnek el. Allah hazudott, ugyanis azt ígérte Jézus követőinek, hogy a feltámadás napjáig győztesek maradnak. Nem 5 vagy 10 évig, ellenben egészen a feltámadás napjáig. Ez pedig rengeteg idő. (25:43).

Jézus követői győztesek lesznek és Allah ELMONDJA a tanitványoknak, hogy egészen addig a pontig erőfölényben lesznek, amig eljön a feltámadás napja. Ennek ellenére Allah, (aki persze ismeri a jövőt) tudja hogy nemsokára belenyúl az eseményekbe, átvágja Jézus követőit mig ők abban a hitben élnek, hogy Jézus kereszthalált halt továbbá tudja, hogy Pál apostol is képbe lép aki egészen szétzilálja a kereszténységet, melynek következtében végezetül a Római Birodalmat egy eltéritett üzenetben hivők kereszténység fogja megdönteni. ALLAH TUDJA EZT ELŐRE! Nos ha Jézusnak előre elmondja, hogy a feltámadás napjáig erőfölényben lesznek a követői, minden bizonnyal HAZUDOTT Jézusnak! Kérlek mondd el miért hazudik Allah az egyik legnagyobb prófétájának! Tudni szeretnénk.

 

Dévid, ha az Indzsil iránymutatóként adott Allah az embereknek, ahelyett, hogy támogat egy eretnekség elindulását, miért nem inkább az üzenete megőrzésén fáradozik? Szerinted milyen válasszal szolgálhatnak a muszlimok?

 

Nos hát erre nem tudnak válaszolni ugyanis nincs rá válasz. Teljesen mindegy milyen választ adnak, az iszlám végül hamisnak bizonyul. Ha az Evangéliumot iránymutatóként adta Allah az embereknek, miért nem inkább az üzenete megőrzésén fáradozik, ahelyett hogy eretnekségre változtatta? Gondold át a kérdést.... A Korán szerint 3. szúra 3. versében Allah kijelenti az Evangéliumot. Jézus prédikál róla, valahogy lejegyzi, továbbadja az üzenetét a tanitványainak, ezután Allah közbelép, meghamisitja az üzenetet, arra birja a tanitványokat, hogy higyjék Jézus meghalt a kereszten igy a tartalma megváltozik. ALLAH teszi tönkre az Evangélium mondanivalóját, továbbá NEM AKADÁLYOZZA MEG Pál apostolt hogy mégjobban összekuszálja a dolgokat, hanem... gondolj bele!... Hagyja hadd dolgozzon Jézus keményen, aztán segit eltériteni és megengedi, hogy valaki más lépjen be a képbe fokozva a problémát. Tehát Allah még megőrizni se tudta a munkáját, még néhány évtizedig erejéig sem és a Korán szerint senki nem tudja meghamisitani Allah szavait! Úgyhogy légyszives magyarázd el nekünk. Egy: A Korán szerint senki nem tudja meghamisitani Allah szavait, de azt próbáljátok nekem megmagyarázni, hogy az Evangéliumot majdhogy azonnal tönkretették, amelyben RÉSZBEN ALLAH keze játszott közre. ALLAH segit a meghamisitásban! Úgyhogy a kérdés: Miért jelentette ki Allah az Evangéliumot, változtatta és hamisittatta meg az üzenetet hadd higyjék Jézus meghalt a kereszten, amelyet követően megengedi, hogy valaki más lépjen szinre, mint pl Pál apostol és mégjobban tönkretegye a munkáját. Miért nem tudta megőrizni? Úgy hangzik mintha azt akarnátok mondani Allah annyira gyenge, hogy képtelen megőrizni a szavait, ezzel pedig azt állitjátok, hogy a Korán téved mondván, hogy senki emberfia nem képes megváltoztatni Allah szavait. (28:16) Gondolj bele mennyi probléma áll eőtted CSAK az iszlám által a Koránban tanitott tények valamint a történelmi beszámolók alapján.

 

Ha Allahnak nem áll hatalmában megakadályozni az embereit üzenetének meghamisitásában, megbizhatunk egyáltalán a Koránban?

 

Pillantsunk vissza 10. szúra 64. versére, mely igy szól: "..nekik jó hírek vannak az evilági életben és a Túlvilágon. Allah szavában nem lehet változás" Képtelenség meváltoztatni Allah Igéit. De Allah jelentette ki a Tórát és az Evangéliumot, melyek Mohamed idejében kéznél voltak. Honnan tudjuk? Mert Allah nem tudja megőrizni azokat, azonban az iszlám és a muszlimok álláspontja szerint a Biblia meg lett hamisitva. Miért kell ebben hinniük? Mert tanitásai összeegyeztethetetlenek a Korán tanitásaival. Lényegtelen mit mond a Korán vagy hányszor hagyja jóvá, hogy az Evangélium Mohamed idejében még jelen volt, a muszlimok rá vannak KÉNYSZERÜLVE és muszály hinniük, hogy jóval Mohamed ideje előtt átirták a Bibliát. A következő probléma áll előttünk: HA Allah jelentette ki a Tórát és az Evangéliumot, melyeket meghamisitottak, és nem áll hatalmában megőrizni azokat, megbizhatunk-e egyáltalán a Koránban? Figyelj, olyan Istenben hiszel, aki rendelkezésre bocsát igéket, de nincs ereje megőrizni a meghamisitástól. Amennyiben egy ilyen Istenben hiszel, hogyan lehetsz egyáltalán biztos, hogy a Korán nem lett meghamisitva? A történelemből fogod bizonyitani, hogy tökéletesen meg lett őrizve? Nem! Lefogadom, hogy a Korán tökéletes megőrzését fogod szajkózni. A legmegbizhatóbb forrásaidból, mint Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunna abu-Dawud köteteiből fogom megmutatni, hogy a Koránt meghamisitották. Ha teológiaiag olyan Istenben hiszel, aki nem tudja megőrizni az üzenetét, nincs teológiai alapod, hogy megbizz a Korán megőrzésében. Ami pedig a történelmet illeti - tudjuk, hogy számos változáson ment át, ezért történemi alapod sem a Korán tökéletes megőrzésének bizonyitására. Úgyhogy ha kritizálod a Bibliát, a Koránt is el kell dobnod barátom!

 

Miért segitett Allah a keresztényeknek megerősödni a keresztény eretnekség elindulása nyomán?

 

Gondolj bele. Jézus üzenettel érkezett. Az üzenet az iszlám volt. Ezután Allah közbelépett és az embereit Jézus kereszthalálában való hitre sarkalta, miközben valójában nem halt meg, aztán megérkezett (mondjuk) Pál apostol, aki tovább torzitotta az üzenetet. Úgyhogy MÁR AZ ELSŐ században eltorzult az üzenet lévén, hogy hittek Jézus kereszthalálában, feltámadásában és Isten voltában. De Allah megakadályozza ezeket az eretnekeket? Kijavitja őket hogy biztositsa Jézus valódi követői domináns helyzetbe való jutását? Ha muszlim vagy, hinned kell, hogy az üzenetet eltorzitották, amelyet Allah segitett elterjedni mig végül követői többségbe kerültek. Emlékszel? A Korán szerint Allah segitett Jézus valódi tanitványainak egészen addig, mig végül a zsidókkal szembeni többségbe kerültek. De mikor tolódott el Jézus valódi követőinek hatalmi viszonya a zsidókkal szemben? Amikor a kereszténység vált az uralkodó hitrendszerré a Római Birodalomban. Azonban e hit üzenete szerint Jézus meghalt a kereszten, feltámadt és isteni természetet tulajdonitott magának. Úgyhogy az iszlám szerint azokat az embereket segiti Allah ennek a hamis eretnekségnek a terjesztésében, akik erőfölénybe kerültek. Allah nem az iszlámban hivő követőinek segitett megdönteni a Római Birodalmat, hanem azon tanitványait, akik egy hamis, torzitott verzióját terjesztették a kereszténységnek. Nekik segitett! Úgyhogy kérdem: ahelyett, hogy Jézus igazi követőit segitette volna Allah, akik muszlimok voltak, miért támogatta a Jézus kereszthalálában, feltámadásában és istenségében hivő keresztényeknek. Miért ŐKET segitett dominanciára? Egyátalán miért? Ezek a népek hamis hitet, sirket és eretnekséget terjesztettek. Mire gondolt a TE Istened? Tudni szeretném? 

 

Ha Allah az iszlám prófétákat követő egyéneket vezet félre, honnan tudhatják a muszlimok, hogy őkmaguk nincsenek-e félrevezetve?

 

Rendkivül fontos kérdés ugyanis ti muszlimok olyan Istenben hisztek, aki átejt embereket, még azokat is, akik a prófétáikat követik. Maradj velem. Az iszlám szerint Jézus követőket nyer, akik egyetértettek vele és tanúsitják, hogy csak egy Isten van, és ők maguk muszlimok. Ugyanezek a muszlimok arra a hitre jutottak, hogy Jézus kereszthalált halt. Kit tehet erről, hogy igy gondolták? Allah, aki lépre csalt egyéneket, hogy higyjék Jézus meghalt a kereszten. Tehát..! Azokat az embereket, akik komolyan odaszánják magukat Allah prófétáinak követésére, Allah félrevezeti, hogy hamis üzenetben higyjenek. Ha olyan Istenben hiszel, aki trükköt alkalmaz és léprecsalja a Küldöttjeit KÖVETŐ EMBEREKET IS, honnan veszed, hogy téged nem ejt át? Másszóval, ha egy cselszövő Istenben hiszel, aki a prófétáit követő népeket ráz át, honnan tudod, hogy nem hamis prófétát küldött, aki félrevezeti az Arabokat? Honnan? Csak gondolj bele! Hiszed, hogy Allah becsapta a zsidókat. Miért? Mert nem szereti a zsidókat? Csak hogy azért vezette meg őket, mert egyszerűen ki nem állta őket? Gondolj erre: az arabok elutasitják az Evangéliumot, az üzenetet, és Alla olyan embereket csap be, akik azért csupán nem tetszenek neki átrázza őket, honnan tudod, hogy Allah nem szerette az arabokat és nem hamis prófétát küldött nekik, hogy megtévesztésben tartsa őket. (33:50)

 

Ha egyszer olyan Isten kerül a képbe aki minden ok nélkül átvág embereket, elkepzelni se tudom hogyan hihetsz el bármit is, legyen az akár isteni kijelentés.

 

Lévén Allah felrevezette az embereket Jézussal kapcsolatban és nem tudta megőrizni az üzenetéből  azt ami megmaradt, Jézus mit ért el végtére? 

 

Allah nem tudta Jézus üzenetét megőrizni.  Emlékszel? Allah segített az üzenet torzításában emberek Jézus kereszthalálában való hitre való segítésében és amikor Pál apostol megérkezett és meghamisitotta az üzenetet - már ami a muszlimok álláspontját illeti - Allah egyszerűen nem tudta megvédeni az üzenetét. Úgyhogy joggal tehetjük fel a kérdést vajon Jézus mit végzett el? Muszlimok hivjatok fel és mondjátok el nekem hogy az iszlám szerint Jézus mit vitt véghez? Muszlimként nem mondhatsz mást minthogy Jézus semmit sem vitt véghez. Oké mondhatod hogy 33 évig prédikált, de mi maradandót hagyott hátra? Semmi maradandót nem végzett el. Az első században kétféle embercsoport letezett: azok akik bűnösök Allah egyik küldöttjének elutasításában valamint azok akik leborultak előtte, Úrnak nevezték és azt állították hogy a bűneikert halt meg a kereszten, akik persze bűnösök abban hogy Jézus üzenetének egy hamis verziójában hittek. Miután Allah mindenkit becsapott hogy Jézus meghalt a kereszten, senki sem volt aki Jézus tiszta üzenetében hitt volna. Úgyhogy mit hagyott hátra Jézus? Lényegtelen mit tett az élete során , Allah hirtelen közbelépett, eltorzitotta az üzenetet majd Pál apostol lépett szinre jobban összekuszálva a dolgokat és semmi sem maradt a munkája nyomán. Jézust a követői Úrnak nevezték,   (35:38)  hitték hogy értük halt meg a kereszten amivel persze akik a shirk bűnében éltek, továbbá az elutasitói is az elutasitás bűnében voltak bűnösök. Csak az maradt számodra, hogy Jézus, Isten Szava, Tőle származó Lélek - aki szűztől született, a történelemben ő rendelkezik a legcsodálatosabb élettörténettel, aki élete vége is egy csoda ugyanis Allah Magához emelte Őt, azonban abszolút semmit se vitt véghez, és valójában azt állitjátok, hogy Jézus semmit se csinált. Teljesen mindegy hogy a muszlimok azt szajkózzák, hogy mennyire nagyra tartják Jézust, mennyire tisztelik őt, mert ha valójában utánanézel az iszlám Jézussal kapcsolatos tanitásának, a logikai következtetés levonásával csak szégyen tárgyává teszed és megbecstelenited őt az állitásoddal, hogy lényegében semmit sem csinált és csak sérted őt, akiben állitólag hiszel. (36:28)

 

Dévid megtennéd kérlek, hogy összefoglalnád az eddig elhangzottakat. Miként kapcsolódnak a keresztény üzenethez?

 

Kulcsfontosságú kérdés, mivel a muszlimok folyamatosan kritikával illetik a kereszténység üzenetét mondván, hogy a gond velünk van, mi káromoljuk Istent, mi élünk a társitás bűnében, velünk van a baj és az ő nézetük a helytálló. De csak gondold át az iszlám tanitásával kapcsolatos eddig elhangzott tényeket, és az iszlámi ebből eredő megátását, és kérlek hasonlitsd össze a keresztény mondanivalóval. A muszlimok ÁLLITJÁK, hogy ŐK rendelkeznek az Istenről alkotott HELYES nézettel, hogy nagyra becsülik és tisztelik Őt, azonban OLYAN Istenben hisznek, aki MINDEN OK NÉLKÜL BECSAP embereket. Emkékszel? Semmilyen oka nincs Allahnak félrevezetni a zsidókat, vagy Jézus követőit, semmiféle indok nincs rá, egyáltalán semmi jó nem származott belőle. Miért tette? Úgyhogy Allah ok nélkül csap be embereket, indit el hamis vallást. Emlékszel? A kereszténység Jézus halálában való hit nélkül nem indulhatott volna el... honnan jött a hit? ALLAHTÓL, aki átrázott és becsapott embereket. Tehát Allah átver embereket, hamis vallásokat indit el, elrontja küldötteinek üzenetét. Emlékezz! Jézust Allah küldi, elintézi, hogy szűztől szülessen, aztán beszélteti közvetlen születése után, a legcsodálatosabb életet éli az emberi történelem során, Allah magához emeli őt ezután mindent tönkretesz, amiért Jézus addig munkálkodott. Tönkreteszi az üzenetet, meghimisitja a kereszténység üzenetét és ISMÉTCSAK! minden magyarázat nélkül csapja be Jézus követőit. RÁADÁSUL Allahnak nincs hatalmában megőrizni az üzenetét. Emlékezz, hogy a Korán mondja, hogy senki sem tudja Allah szavait meghamisitani és ennek ellenére Allah kijelenti az EVANGÉLIUMOT, amelyet aztán meghamisitanak emberek, mint pl Pál apostol. Úgyhogy Allah egyszerúen képtelen megvédeni az üzenetét. EZT AZ ISTENT hirdetitek nekünk! Az Istent, aki OK nélkül csap be embereket, aki a prófétái ellen dolgozik, és annyira gyenge, erőtlen, hogy még a saját kijelentett ÜZENETÉT se tudja megőrizni! És Jézus? A muszlimok váltig állitják, hogy NEKIK van a helyes becsületre- és tiszteletreméltó Jézusról alkotott képük, de a hitük szerint végül egyáltalán semmit nem végzett el, legalábbis semmi maradandót SŐT borzasztó rosszul választott magának követőket! Az iszlám szerint Jézus követőket gyűjtött maga köré, akiknek az üzenete teljesen eltérült Allah és Pál apostol segitségével. Tehát Jézus egyszerűen KÉPTELEN olyan követőket választani, akik mindenen átvitték volna Jézus üzenetét. Úgyhogy Jézus nem tudta hogyan válasszon tanitványokat, és lényegében semmit se hajtott végre. És ezt most hasonlitsd össze a keresztény nézettel: még szép, hogy az EGY IGAZ ISTEN elég erős az üzenetet adni, aki elég erős hogy elérje a célját, amiért küldi. Nem rúgja fel és hamisitja meg a saját üzenetét, továbbá másnak sem engedi meg, hogy tönkretegye azt. Isten MEG FOGJA VÉDENI az üzenetet, és elvégzi azt amiért küldi! Ha Isten elküldi Jézust, hogy meghaljon a kereszten, akkor AZ fog történni! Senki sem fogja legyőzni és szétverni az üzenetet, ellenben célba ér. A kereszténység szerint Isten sikert aratott, az akarata minde egyes alkalommal megvalósult. Elküldi Jézust a világba, aki PONTOSAN azt csinálja, ami rábizatott, TÖKÉLETESEN beteljesiti, és ittléte alatt olyan követőket választ, akik a világ végére is elviszik az üzenetét, feltámad a halálból, megjelenik nekik, és a halálra adják magukat miközben a hirdetik Jézus halálának, feltámadásának és Isten voltának Evangéliumát, amely pontosan az volt, amit Isten akart, hogy megtegyenek. 

 Úgyhogy az iszlám szerint Isten cselszövő, gyenge, aki megőrizni se tudja az üzenetét, tönkreteszi az őbenne hivők és prófétái követőinek üzenetét. A kereszténység szerint Isten mindvégig győzedelmes, JÉZUS mindvégig győzedelmes, az iszlám pedig sérti és káromolja Istent, inzultálja az Úr Jézus Krisztus, de a kereszténység dicséri Isten erejét, szeretetét, és Istent mindvégig győztesként állitja be, és egy olyan Jézust mutat be, aki PONTOSAN... PONTOSAN azt végezte el, amiért küldetett, akinek az üzenete MINDMÁIG fennmaradt! (40:53)

 

 

 

Válasz a Magyar Iszlám Közösség a Facebookon közzétett Jézussal kapcsolatos álláspontjára

A válaszadás az alábbi facebook oldalon Jézussal kapcsolatos gondolatokat közlő rovatra való felelet. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=886274991396551&id=308414155849307&hc_location=ufi

 

 

Mielőtt bármilyen okfejtésbe is belefognék, szeretném letenni az alapvető irásmagyarázati szabályokat:

1. Egy versnek Önmagában nincs értelme a szövegkörnyezeti összefüggések nélkül, kivéve ha univerzális elveket fektet le.

2. Nem kezdhetünk érvelést annak alapján, hogy a később érkezett kijelentésekben található igazságok alapján állapitjuk meg az előbb kijelentett szentiratok igazságait (az Evangéliumban található végkövetkeztetések az Ószövetség alapján magyarázhatók meg --> az Ószövetség itél az Evangélium felett, és a kettő a Korán felett; visszafelé nincs út)

3. Nem élhetünk kettős mércével! Amennyiben egy logikai következtetés elég jó egy állitás bizonyitására, ugyanaz a logikai következtetés elég jó kell legyen a szemben álló érv megerősitésére is.

 

Fontos leszögezni, hogy mi keresztények nem 3 Istenben hiszünk - ahogy azt sokan feltételezni vélik lévén, hogy vagy tudatlanok vagy szándékosan félre képviselik a hitünket. Jézus Krisztus követői mindig is egy Istenben hittek, akiket a monoteista trinitáriusok csoportjába sorolhatunk. A Szentháromság fogalma nincs a Bibliában, ahogy a Tauhid sem a Koránban. A fogalmat az egyháztörténelem első századaiban Erasmus egyházatya vezette be azért, hogy gyűjtőnévvel illesse a zsidó-keresztény népek Szent Iratai Istenről alkotott képét.

A keresztények Isten-hite a következő: az EGY ISTEN LÉNYT három különálló SZEMÉLY alkotja, akik minden tekintetben isteni tulajdonság és minőség birtokosai, akik együtt gyakorolják az isteni attribútumokat: örökkévaló, öröktől fogva létező és Mindenható személyek: az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Az Atya nem a Fiú, a Fiú nem a Szent Szellem, a Szent Szellem nem az Atya, ők hárman különálló személyekként alkotják az EGY Isten teljességét. Az "Isten" szó nem név, hanem egy titulus, hasonlóképpen az ember voltom határozza meg, hogy MI vagyok, de a személyiségem (érzelmeim, értelme,  akaratom, öntudat, stb. ) azt, hogy KI vagyok. Fontos érteni, hogy a fogalom matematikai levezetése nem a triplex egyenlettel írható le, miszerint 1 + 1 + 1 = 1, ugyanis ez ellentmondást jelentene, hanem triun egyenlettel: 1 × 1 × 1 = 1. Amikor azt a szót halljuk, hogy "szőlő", rögtön sok pici apró szemecske ugrik fel a kepzeletünkben, mégis a szőlőfürt egyetlen szegmense sok pici résznek, ahol együtt alkotják a "fürt" fogalmát. Hasonlóan az 1 Isten LÉNY is 3 SZEMÉLYBEN osztozik a titulusban.

 

Állitás 1:

"Jézus soha nem hívta magát Istennek."

 A rovat írója azt állítja, hogy Jézus Istentől különálló személynek állította magát, és feltételezését a Bibliából való levezetéshez idéz belőle:

A cikkely irója Márk evangéliuma 10. fejezet 18-ét hozza fel érvként Jézus Krisztus Isten voltának megcáfolására.

"Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten."

Fontos figyelembe vennünk a történelmi, helyzeti és szövegkörnyezeti kontextust. Szögezzük le, hogy ha valaki idiótának hiv, amelyre visszakérdezem: "Miért hivsz idiótának?", nem jelenti azt, hogy önmagamról állitom, hogy az vagyok, úgyhogy ez gyenge érv Jézus Istenségének megtámadásában. 

A Jézusnak tetszett az fiatalember igyekezete a parancslatok megtartásában, de rámutatott a gazdag ifjúnak hiányára, nevezetesen hogy az a rengeteg földi kincs, amelyet birtokolt, fogva tartotta a szivét és bármennyire is igyekezett megtartani a törvényt, nem ütötte meg az Isten által szabott mércét, nem látta az első parancsolat fontosságát, az Isten mindenek felett való szeretetét. Az első parancsolat igy szól: "Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből." (5Móz 6,4) amelyen függ az egész törvény és a próféták (Máté 22,40). Jézus rámutatott a szive fogyatkozására, miszerint imádatának tárgya a vagyona volt. 

 Ezért szólhatott Jézus igy a 22. versben:

"...Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; és jer, KÖVESS ENGEM, felvévén a keresztet."


Jézus az ŐT való követést hozta fel követelményként ahhoz, hogy kincset szerezhessen a főember a mennyben. Isten szeretete volt a követelmény a problémájának orvoslásában, mégpedig JÉZUS követésében!

Jézust követni = Istent szeretni

Istent szeretni = Istent követni

Konklúzió: Jézus Krisztus Isten!

 

Ismétcsak, ha a Koránba lapoznék és egyetlen verset kiragadnék a szövegkörnyezetből önkényes teóriákat és tanokat kreálva, belemagyarázva a szövegbe információkat, melyeket az író nem szándékozott kommunikálni, rögtön a kettős mérce bűnével vádolna a muszlim azzal az igénnyel, hogy nézzem meg miről szól a szövegkörnyezet, a fejezet és a lejegyzett szavak történelmi háttére. Ennek ellenére sajnos ezt az igényt csak úgy felrúgja, mihelyst az ő álláspontját akarja igazolni engem vádolva avval a bűnnel, amiben ő maga sáros.

 

"Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét. (János 5:30)

Ironikus, hogy a cikk írója olyan fejezetből idéz,  amelyik tele van Jézus Istenségével kapcsolatos állitásokkal. Érdekes, hogy a hipotézisét alátámasztó verset ragadta ki a teljes szöveg figyelembe vételének igénye nélkül. Amennyiben az író azt akarta bizonyítani, hogy Jézus különálló személy az Atyától, cáfolatra semmi okom, de feltételezem, hogy mindezt Jézus Istenségének tagadása céljából tette. 

Az események kontextusa a farizeusokkal való párbeszéd, amelyre egy szombatnapon történő gyógyítás eseménye kapcsán került sor. A fejezet iróniája, hogy Jézust azért üldözték és kérték számon, mert Istennel egyenlőnek állította magát. 

 

"E miatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel." ( János 5,18 )

 

"Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt." ( Ján 5,22-23) 

 

Jézus itt nem kíván kevesebbet az Atyának kijáró tiszteletnél. Azt az imádatot követeli meg, amely egyes egyedül Istennek jár. Jézus minden kétséget kizaróan Istennek állította magát. Éppen emiatt akarták a zsidók likvidálni.